Vending machine for drugs model Pharmashop24 Extensive
Drugs sample layout on a vending machine

НОВАТА АВТОМАТИЧНА ВЕНДИНГ МАШИНА ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ

 

Робовидео, водеща компания в производството на автоматични вендинг машини, основател на PharmaShop24: новата линия автомати, специално изработени да се поберат в аптеки или дрогерии. Постигнатите отлични резултати чрез стотици инсталации, показват чеPharmaShop24 автоматите позволяват на дрогериите и аптеките да постигат допълнителна печалба в резултат на непрекъснатите услуги, предоставяни на клиентите. Благодарение на PharmaShop24, всяка аптека или дрогерия може да се възползва от голямото развитие на вендинг машините и тяхното използване в голям брой търговски сектора.